--------------

Technické info o vašom Decibare

--------------

Vrátane programu Decibar Inventory SW pre kompletné spracovanie inventúry pre Windows XP, Vista, 7 a 8

-

Export dát do Excelu, do formátu .CSV a .XML

-

Splňuje požiadavky smernice 2004/108/ES dľa nariadenia vlády č. 616/2006 Sb. a normy EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997. EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:3007 - CZ