--------------

Eliminuje straty vo vašom bare

--------------

Identifikuje fľašu integrovaným snímačom
čiarového kódu. Napríklad
Bergvodka Pure.

Zmeria množstvo nápoja v načatej fľaši. Napríklad
Bergvodka 0,42l.

Uloží dáta do pamäti prístroja. Ten
si zapamätá posledné
tri inventúry.

Spočíta stavy a tržbu v programe Decibar Inventory
SW, prípadne exportuje dáta do
Excelu, či do formátu .csv alebo
.xml.

Umožňuje pridať vlastné položky i bez čiarového kódu, napríklad kávu, čaj, cigarety, nealko nápoje a iné. Spočíta kompletnú inventúru baru.

Intuitivné ovládanie zjednodušuje prácu personálu.
Na začiatku inventúry stlačiť
ŠTART a na konci STOP.
Medzitým len prikladajú fľaše
snímaču a na váhu.

Jednoduché ovládanie umožňuje prácu bez chýb
i nekvalifikovanému
personálu.

Bezplatné aktualizácie databáza položiek stiahnutím
z nášho webu. Obsahuje
pravidelne aktualizovaný
nejčastejšie používaný sortiment
najväčších výrobcov.

Baterie vydrží až 20 inventúr na
jedno nabitie.