--------------

Servisná poradňa

--------------

Nedarí sa mi načítať čiarový kód.

Fľašu s čiarovým kódom musíte priložit k snímaču v správnom uhle a v správnej vzdialenosti. Čiarový kód by mal byť kolmo k osi snímacieho okienka a vo vzdialenosti zhruba 12 cm od snímača. Snímač fľašu osvieti intenzívnym červeným svetlom. V jeho strede je slabá linka, ktorá sa odrazí na fľaši. Tá určuje ideálnu polohu pre načítanie čiarového kódu. Snímač vie načítať vertikálne aj horizontálne orientované kódy. Skontrolujte, či čiarový kód nie je prehnutý, alebo poškodený. Snímač vie čítať všetky kódy normy EAN13. Pokiaľ kód načíta, ale príslušnú položku nemá v databáze, zobrazí na displaji, že sa jedná o neznámu položku. Pokiaľ kód vôbec nenačíta a ste si istý, že všetko robíte správne, kontaktujte nás na servis@decibar.cz

Po zvážení fľaše mi display ukazuje nepresné údaje.

Decibar obsahuje citlivý tenzometrický snímač, ktorý je vhodné aspoň raz za rok kalibrovať. Spodnú medzu 0 kg sa kalibruje automaticky pri každom zapnutí, preto pri spustení prístroja nesmie byť na váhe nič položené. Horná medza 5kg sa kalibruje zhruba raz za rok. Postup kalibrácie nájdete v manuáli.

Nenašli ste odpoveď, kontaktujte nás:

SERVISNÁ INFOLINKA:

Tel.: 602 448 773

Mail: servis@decibar.cz

Decibar spol. s r.o. je výhradním servisním střediskem přístroje Decibar.